Close

Проекти

Short Excerpt

See More

Slider Title

Short Excerpt

See More

Почистване и диагностика на горивната система

 Зацапване на инжектори и не добрата работа на бензиновата помпа  са едни от най-често срещаните причини за трудно палене, неустойчива работа на двигателя и губене на мощност. С помощта на ултразвукова вана, ние можем да почистваме замърсените инжектори, с което се предотвратява нуждата от покупка на нови. За да гарантираме коректната им работа, след почистването всеки един инжектор се тества с помощта на специализиран стенд.

Горивна система

Почистване на инжектори

  • Почистване на инжектори в ултразвукова вана.

Стенд за тестване на инжектори

  • Тестване на дебита и начина на работа на всеки един инжектор с помощта на специализиран стенд.

Измерване налягането на бензиновата помпа

  • Разполагаме със специален изключително точен манометър за измерване налягането на бензиновата помпа.

Добавки за прочистване Pro-Tec